Rzeszów ul. Dąbrowskiego 33a tel.: 694 118 011,
(017) 8652098

Jak Pracuję

 
Psychoterapia jest formą pomocy dla osób borykających się z różnego rodzaju kryzysami. Jest zamierzonym i systematycznym procesem interakcji między klientem a terapeutą.
 
 Rolą terapeuty jest towarzyszenie człowiekowi w przeżywaniu emocji i doświadczeń życiowych, a w dalszym etapie wyzwolenie zasobów i leczniczych sił, które pomogą w przezwyciężeniu zgłaszanego problemu.
 
Patrząc na fakt, iż każdy człowiek jest wyjątkowy, a natura problemu specyficzna dla niego, indywidualnie dobieram metody i techniki pracy, korzystając z różnych podejść terapeutycznych.
 
Korzystam w terapii z podejścia ericksonowskiego, helingerowskiego, psychodynamicznego, behawioralno- kognitywnego, hipnozy.
 
W pracy przestrzegam kodeksu etycznego Polskiej Federacji Psychoterapii.