Rzeszów ul. Dąbrowskiego 33a tel.: 694 118 011,
(017) 8652098

Komu Pomagam

 Osobom dorosłym i młodzieży, szukającym pomocy z powodu:
-         kryzysów emocjonalnych,
-         objawów somatycznych,
-         trudności z dziećmi lub partnerami,
-         stanów depresyjnych,
-         objawów nerwicowych,
-         zaburzeń jedzenia,
-         straty bliskich osób (śmierć, rozstania),
-         zaburzeń osobowości.